Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

GTL-SERVICE spółka z o.o. , z siedzibą Pyrzowicach przy ulicy Wolności 90, 42-625 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez kontakt telefoniczny: 32 284-50-26; e –mail: gtlservice@gtlservice.com.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby spółki, wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO),
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Wykonywania obowiązków prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, m.in. w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej, archiwizowania dokumentów przez określony przepisami prawa czas,
 • Realizacji umowy cywilnoprawnej.

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. Podwykonawcom, czyli podmiotom, z którym korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  • Biuro rachunkowe,
  • Kancelaria prawnicza,
  • Firmy informatyczne,
  • Firmy projektowe,
  • Likwidatorzy szkód.
 2. Instytucjom zgodnie z trybem i przepisami prawa.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych został zapisany w rejestrze czynności przetwarzania danych.

VI. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych,
 3. Prawo do usunięcia danych,
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
 4. Ograniczenia przetwarzania danych,
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
  Masz prawo od nas otrzymać dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: gtlservice@gtlservice.com.pl, zadzwoń pod numer, napisz pismo na adres naszej siedziby spółki, lub przyjdź do nas. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.

VII. Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych

Podane przez Ciebie dane są:

 • Warunkiem zamówienia/ zlecenia,
 • Warunkiem podpisania umowy,
 • Warunkiem podpisanie umowy cywilnoprawnej,
 • Dobrowolne,
 • Wymogiem ustawowym wynikającym z art. o ustawie rachunkowości i podatku dochodowego (faktura),
 • Wymogiem ustawowym wynikającym z kodeksu pracy,
 • Warunkiem rekrutacji,
 • Warunkiem przyjęcia do pracy,
 • Warunkiem zarejestrowania w firmie ubezpieczeniowej.

Jeżeli nie podasz danych:

 • Możemy odmówić zawarcia umowy, zlecenia, zamówienia,
 • Możesz utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej,
 • Możemy odmówić przyjęcia Cię do pracy.

Administrator Danych Osobowych
GTL-SERVICE Sp. z o.o.