Wejdźmy razem w 2021 rok!
31 GRU 2020

Wejdźmy razem w 2021 rok!

Dziś nadszedł dzień, kiedy żegnamy rok, który w historii z pewnością nazywany będzie "covidowym".

Niespodziewane zdarzenia, związane z rozprzestrzenianiem na niespotykaną skalę choroby, wywoływanej wirusem Covid-19 spowodowały, że chętnie zamkniemy rok 2020 i z wielką nadzieją wkroczymy w nowy 2021.

Ponieważ jednak - w biznesie to nie nadzieja decyduje o powodzeniu - cały bieżący rok obserwowaliśmy uważnie rozwój sytuacji i podejmowali działania, mające na celu zapewnienie bieżącego, stabilnego działania przedsiębiorstwa. Wprowadzaliśmy także w życie zaplanowane wcześniej nowe elementy.

W 2020 roku powstała myjnia samochodowa na lotnisku Katowice Airport. Oferuje ona doskonałą jakość usług i atrakcyjne ceny - zarówno mycia samoobsługowego, jak i mycia ręcznego, wykonywanego przez naszych pracowników.

Jak kilkakrotnie już ogłaszaliśmy podczas prowadzenia naboru taksówkarzy - początek nowego roku planujemy pod hasłem kolejnej - nowej i bardzo istotnej z punktu widzenia Pasażerów działalności. 

Z początkiem 2021 roku Pasażerowie Katowice Airport będą mogli korzystać z Katowice Airport Taxi - nowoczesnego rozwiązania w zakresie przewozu osób przylatujących lub wylatujących z lotniska w Pyrzowicach.

Katowice Airport Taxi zastąpi dotychczasowe Stowarzyszenie Taksówkarzy i będzie się wyróżniało nowoczesnością obsługi, przejrzystym cennikiem oraz szeregiem dodatkowych usług, oferowanych Pasażerom.

W roku 2021 planujemy kontynuowanie świadczenia znanych już Państwu usług na lotnisku - czystościowych, remontowych oraz z zakresu ochrony środowiska. Nadal będziemy także świadczyć usługi, kierowane do odbiorcy indywidualnego - gastronomiczne oraz myjni samochodowej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz bieżącego śledzenia naszych działań, o których informujemy także na facebook.com/GtlService

Życzymy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2021 roku!