ochrona srodowiska gtl-service

Troska o środowisko, w którym żyjemy, jest dzisiaj oczywistością. Przekłada się ona na stworzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz wprowadzenie zmian w systemie funkcjonowania każdej firmy. Nie jest to łatwe zadanie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, stworzyliśmy ofertę outsourcingu dla działu ochrony środowiskowej. Nasza firma posiada długoletnie doświadczenie w obszarze prowadzenia dokumentacji i doradztwa.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • doradztwo w dziedzinie gospodarki odpadami,
  • pomocy w sporządzaniu dokumentacji wymaganej od przedsiębiorców na podstawie prawa ochrony środowiska,
  • szkolenia w zakresie prowadzenia dokumentacji gospodarki odpadami i dokumentacji dla innych sposobów korzystania ze środowiska,
  • organizowanie zbiórek odpadów niebezpiecznych i innych,
  • przygotowywanie wniosków o pozwolenia (decyzje) na wytwarzanie odpadów, emisje zanieczyszczeń powietrza, zrzuty ścieków,
  • sporządzanie operatów oddziaływania na środowisko,
  • przygotowywanie wniosków o pozwolenie zintegrowane,
  • doradztwo w sferze rozwiązań technologicznych dotyczących ochrony środowiska i urządzeń stosowanych dla tych celów.

Zapraszamy do kontaktu się z naszym działem obsługi klienta, który przedstawi Państwu szczegóły naszej oferty.