GTL-SERVICE Sp. z o.o. to prężnie działająca firma, której zadaniem jest dostarczanie kompleksowych usług, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lotniska Katowice Airport oraz firm działających na jego terenie. Dynamiczny rozwój infrastruktury lotniska zaowocował specjalizacją naszej firmy w kilku obszarach – obecnie GTL-SERVICE realizuje swoje zadania w zakresie usług: czystościowo-porządkowych, remontowych, ochrony środowiska oraz gastronomicznych.

Jesteśmy otwarci na potrzeby klientów i staramy się traktować każdego z nich indywidualnie, co sprawia, że oferta GTL-SERVICE cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród firm i osób prywatnych funkcjonujących w otoczeniu lotniska.

Wieloletnie doświadczenie firmy, wsparte niezbędnymi kwalifikacjami pracowników, przekłada się na wysoką jakość naszych działań, czego odzwierciedleniem są uzyskane w 2006 r. certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001.

Nasze plany na przyszłość zakładają ciągły rozwój działalności firmy i wzrost jakości jej usług, tak by zawsze odpowiadały najwyższym światowym standardom oraz oczekiwaniom klientów.

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają i zapraszamy do kontaktu.

Organy Spółki

Andrzej Olko - Prezes Zarządu
Dariusz Panek – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. finansowych

Dane firmowe

GTL-SERVICE Sp. z o.o.
ul. Wolności 90
42-625 Pyrzowice

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000087930
NIP: 954-00-13-324
Regon: 272241508
BDO: 000016967

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Bytom
nr konta: 95 1020 2368 0000 2102 0022 3065