Wygrany przetarg
12 PAZ 2022

Wygrany przetarg

W dniu 6.10.2022 r. GTL - SERVICE Sp. z  o.o. została wybrana  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Wybór wykonawcy, który będzie świadczył kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami na obiektach należących  do Górnośląskiego Towarzystwa  Lotniczego S. A." , nr. sprawy U/10/SDO/2022. Oferta została najwyżej oceniona zgodnie art. 239 ust 1 i 2 ustawy Pzp.

 

Pragniemy zapewnić, że Spółka GTL - SERVICE dołoży wszelkich starań aby usługa kompleksowej gospodarki odpadami była wykonywana z należytą starannością  i na wysokim poziomie.