GTL-SERVICE Sp. z o.o.
ul. Wolności 90
42-625 Pyrzowice

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000087930
NIP: 954-00-13-324
Regon: 272241508
BDO: 000016967

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Bytom
nr konta: 95 1020 2368 0000 2102 0022 3065

Biuro Zarządu, Sekretariat
T/F: +48 32 284 59 03
T/F: +48 32 284 50 26
T/F: +48 32 392 72 14
E: gtlservice@gtlservice.com.pl

Dział Czystościowo-Porządkowy
T: +48 32 284 50 26
T: +48 604 195 013
E: sprzatanie@gtlservice.com.pl

Dział Ochrony Środowiska
T: +48 32 284 50 26
T: +48 608 649 471
E: twyszynski@gtlservice.com.pl